Знак для товарів і послуг vs промисловий зразок


патентування, промисловий зразок, торгова маркаЧимало заявників, розробляючи стратегію захисту прав інтелектуальної власності, обирають правильний режим захисту того чи іншого об'єкту. Одним із найбільш проблемних та дискусійних є вибір між знаком для товарів і послуг та промисловим зразком. Наприклад, як потрібно захистити зовнішній вигляд пляшки - як об'ємний знак для товарів і послуг чи як промисловий зразок?

Розглянемо основні відмінності між цими об'єктами. В першу чергу, відмінності полягають у функціях цих об'єктів. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Об'єктом знаку, згідно із ст. 5 цього ж Закону, може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, а саме: слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. В той час як промисловий зразок - це результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання (згідно із ст. 1 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки"). Згідно зі ст. 5 вказаного Закону об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

По-друге, виходячи з різного функціонального призначення ці об'єкти мають різних обсяг правової охорони. Так, відповідно до ч. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, а відповідно до ч.6 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» обсяг правової охорони промислового зразка визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру.

Окрім основних відмінностей, знак для товарів і послуг і промисловий зразок відрізняються і:

  • порядком експертизи. По заявці на знак для товарів і послуг проводиться як формальна, так і кваліфікаційна експертиза, в той час як по заявці на промисловий зразок - лише формальна експертиза. В результаті такого правового регулювання чимало заявників зловживають законодавством і патентують вироби відомих компаній з метою подальшого блокування ринку тих чи інших виробів. Так, нещодавно були запатентовані зовнішні вироби вішалки, ковпачка для медичної пляшки, планшету. Що ж стосується знака для товарів і послуг, то зловживань у цій сфері в рази менше;

  • строком дії охоронного документу. Свідоцтво на торгову марку діє протягом 10 років з дати подачі заявки, і його власник має право кожні 10 років продовжувати його ще на 10 років, а патент на промисловий зразок - 15 років з дати подачі заявки без права продовження. Окрім цього, чинність патенту на промисловий зразок потрібно підтримувати кожного року.

Як бачимо, вищевказані об'єкти, які з першого погляду доволі схожі між собою, мають суттєві відмінності як в функціях, обсязі охорони, так і експертизі та строку дії охоронних документів.


Якщо вас зацікавила ця стаття, вам також можуть бути цікаві:
Торгова марка - основа для бізнесу
На що необхідно звернути увагу при реєстрації ТМ
Що може бути об’єктом промислового зразка в Україні
Патентування промислових зразків у Європейському Союзі