Дострокове припинення дії свідоцтва у зв'язку із невикористанням знаку. Дайджест судової практики.


Згідно законодавства України строк невикористання такого свідоцтва має становити 3 роки, а згідно положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (чинної з 1 вересня 2017 року), такий строк становить 5 років. Перший час стаття 198 Угоди не застосовувалась судами, але починаючи з лютого 2018 почала з'являтися відповідна практика щодо застосування положень Угоди.Найбільш корисні та важливі рішення щодо дострокового припинення дії
ТМ при невикористанні або частковому використанні ви можете знайти
нижче.Рішення Господарського суду міста Києва від 12.02.2018 року у справі № 910/14972/17


Позивач в даній справі керувався положеннями українського
законодавства і обгрунтовував вимогу про дострокове припинення тим, що
торговельна марка не використовувалась в Україні вже більше, ніж три
роки.Однак, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, що було
одним із співвідповідачів, просило відмовити у задоволенні позовних
вимог, посилаючись саме на статтю 198 Угоди про асоціацію.Аргументи суду були досить простими і він (спойлер:)) підтримав саме МЕРТ. З чого ж саме вони складалися? • Ст. 198 Угоди передбачає анулювання реєстрації ТМ, якщо вона
  протягом 5 років безперервно не використовувалася на території
  реєстрації та немає належних причин для такого невикористання.
 • При цьому, ч. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачає припинення реєстрації в разі невикористання протягом 3 років.
 • Факт неспівпадіння строків вказує на те, що національний акт, себто
  Закон, суперечить міжнародному договору, Угоді про асоціацію.
 • Законодавство (Конституція, Закон "Про міжнародні договори України", Віденська Конвенція про право міжнародних договорів),
  і навіть загальновизнаний принцип "pacta sunt servanda" (договори мають
  виконуватися) – всі ці норми передбачають, що міжнародний договір має
  пріоритет над нормами національного закнодавства.

Таким чином, суд констатував, що до спірних правовідносин має
застосовуватися саме норма міжнародного договору, а саме ст.198 Угоди
про асоціацію. Ця справа дійшла до Верховного Суду, але все одно
рішенням останнього від 17 липня 2018 року рішення суду І інстанції залишено в силі.Постанова
Верховного Суду України у складі колегії суддів Касаційного
господарського суду від 21 березня 2018 року у справі № 910/11414/17Господарський суд міста Києва, а далі і Київський апеляційний
господарський суд, відмовили у задоволенні позову щодо дострокового
припинення дії свідоцтва. Однак, позивач звернувся до Верховного суду і
вже колегія суддів Касаційного господарського суду звернула увагу на те,
що судами нижчих інстанцій не до кінця досліджено обгрунтування
чинності норм як законодавства України, так і Угоди про асоціацію.Справа була повернута на новий розгляд, а суд першої інстанції був
зобов'язаний дослідити чинність згаданих норм. Що ж зробив суддя?
Зобов'язав всіх сторін надати суду відповідні письмові пояснення. Саме
на підставі пояснень сторін суд і прийняв рішення про відмову у
задоволенні позову, застосувавши норми Угоди про асоціацію.


І насправді, таких рішень стає дедалі більше, що в черговий раз
підтверджує систематичність і однозначність в підході судів до вирішення
проблемного питання Таким чином, хоч судовий прецедент і не є джерелом права в Україні,
позиція судів лише підтверджує позицію законодавців. Суди почали активно
використовувати положення статті 198 Угоди про асоціацію, створюючи
нову практику з цього питання. Тож в разі подання відповідного позову,
не забувайте: строк невикористання ТМ має становити 5 років і більше.