Що може бути об’єктом промислового зразка в Україні


Промисловий зразок - це результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання. Відносини, які виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на промислові зразки в Україні регулюються Цивільним кодексом і Законом України «Про охорону прав на промислові зразки». Набуття права інтелектуальної власності на промисловий зразок засвідчується патентом, який видається Державною службою інтелектуальної власності. Патент на промисловий зразок діє протягом 10 років з моменту подачі заявки, і може бути продовжений за клопотанням власника патенту, але не більше ніж на 5 років.

Отримати патент може автор або інші особи, які набули право на промисловий зразок згідно договору або закону. Для отримання правової охорони, промисловий зразок має відповідати встановленим критеріям. Так, об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб. Так, не можуть одержати правову охорону:
 • об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм);
 • промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди;
 • друкована продукція як така;
 • об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипучих речовин.

 • Промислові зразки можуть бути плоскими, об'ємними або комбінованими. Плоскі - містять двомірну композицію, наприклад: текстури тканин, зображення на одязі, тощо. Об'ємні - являють собою композицію, в основі якої лежить об'ємно-просторова структура, наприклад: зовнішній вигляд меблів, ручки, пляшки. Комбіновані промислові зразки містять у собі ознаки, які мають форму, малюнок або розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу. Наприклад, зовнішній вигляд взуття, в який вшитий який-небудь малюнок, або малюнок, який зображений на будівельній плитці. В якості промислових зразків можна запатентувати:
 • тару, пакування та контейнери, які використовуються для транспортування або зберігання товарів;
 • етикетки;
 • дизайн упаковки (форма пляшки, зовнішній вигляд м'якої упаковки, наприклад для насіння);
 • принти візерунків одягу (наприклад, в минулому дизайн тканини в горошок охоронявся патентом) та ін;
 • дизайн сайту (інтерфейс);
 • дизайн агрегатів і машин (наприклад, дизайн кузова легкового автомобіля);
 • дизайн виробів (наприклад, меблів, ювелірних виробів, посуду, протекторів автомобільних шин, оформлення кондитерських тортів, тощо).

 • Проте, слід пам'ятати, що в Україні запатентувати можна об'єкт цілком, а не певну його частину.
  Наприклад, Ви винайшли особливу захватну частину корпусу пишучого інструменту (ручки). Та бажаєте отримати на нього патент.
  захватна частина корпусу пишучого інструменту

  В такому випадку, Вам доведеться подавати заявку на отримання патенту цілої ручки, а не її окремої частини.

  Обсяг наданої правової охорони визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, зображених на фотографіях виробу, які визначають зовнішній вигляд зразка з його естетичними та ергономічними особливостями, зазначеними заявником. Фотографії повинні давати повне, детальне уявлення про істотні особливості. Фотографії повинні відповідати таким вимогам:
 • давати повне, детальне уявлення про істотні особливості;
 • бути чіткими і зрозумілими;
 • якісно зображати окремі деталі виробу не тільки на освітленій, але й на тіньовій стороні.
 • Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису. Таким чином, дуже важливо пыдготувати якысне зображення та правильно скласти опис промислового зразка.
  Якщо Вас зацікавила дана стаття, Вам також можуть бути цікавими::
  Патентування в Росії
  Міжнародне патентування за процедурою РСТ
  Патентування у Гонконзі
  Чи можливо запатентувати бізнес-метод в Україні?
  Патентний пошук як інструмент патентного дослідження