Парасольковий патент – захист від конкурентів чи стратегія блокування патенту?


«Парасольковий патент» (англ. umbrella patent) – це один з різновидів написання патентів, який досить часто використовують в патентуванні нових технологій або галузей виробництва. Говорячи словами «Вікіпедії» - це не підкріплений практикою або надмірно загальний патент з метою засудити того, хто зможе реалізувати це на практиці.
Іншими словами можна сказати, що такий патент охоплює всі можливі варіанти та модифікації об’єкту винаходу, і також перспективу вдосконалення даного технічного рішення.

В кінці 20 століття Російське патентне відомство зареєструвало три патенти на винаходи № 2139815, 2139816, 2139818, в яких захищені відповідно «Керамічна посудина», «Металічна посудина» та «Скляна посудина». Якщо говорити про останній, то в ньому описано всі можливі варіанти скляних пляшок, які є відомими та широко використовуються. Після отримання патенту підприємство-власник пред'явило декільком пивоварним заводам претензії з приводу того, що використання давно відомих стандартних пивних пляшок порушує їх чинний патент.

Постає питання, чому так вийшло? Відповідь проста: в формулі винаходу заявники описали ознаки відомої посудини використовуючи математичний (точніше геометричний) вираз, тобто була вказана геометрична форма поперечного перерізу посудини, а саме вказані геометричні криві, якими поперечний переріз міг бути обмежений. Текст оригіналу «Металлический сосуд содержит в поперечном сечении границы наружной и внутренней стороны. По крайней мере, на границе наружной и/или внутренней стороны часть линии границы по крайней мере одного из поперечных сечений выполнена в виде фрагмента или комбинации фрагментов косого конического сечения прямого кругового конуса».
Даний патент привів в шоковий стан багатьох виробників пива в Росії, оскільки ті пляшки, які використовуються в їх виробництві, є об’єктом власності власників патентів.Описувана технологія «Парасолькового патенту» дозволяє перекривати патенти конкурентів, тим самим примушуючи їх або до ліцензування, або до інших відповідних дій.

Позитивним втіленням технології «Парасолькового патенту» є те, що при її використанні можливо побудувати патент на свій власний винахід (корисну модель) так, щоб його не можна було обійти конкурентами, та надати йому максимальну правову охорону.

Захистити себе від такого негативного втілення технології як «Парасольковий патент» можливо, шляхом використання компексної стратегії , одним з аспектів якої є визнання такого патенту в судовому порядку недійсним.
Підстави визнання патенту повністю чи частково недійсним передбачені ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».
Патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:
а) невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатностi;
б) наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій заявці;
в) порушення порядку патентування винаходу чи корисної моделі в іноземних державах;
г) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

У випадку з “парасольковими патентами”, варто звернути увагу на першу підставу визнання недійсним, а саме на умови патентоздатності винаходу, корисної моделі (ст.7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі») визначаються таким чином:
1. Винахід відповідає умовам патентоздатностi, якщо він є новим, має винахідницький рівень i є промислово придатним.
2. Корисна модель відповідає умовам патентоздатностi, якщо вона є новою i промислово придатною.
3. Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо.

Таким чином, «парасолькове» патентування може бути інструментом досягнення монополії на ринку. Проте, для уникнення непорозумінь в майбутньому, ризиків визнання такого патенту недійсним, підготовку формули, опису, винаходу потрібно доручити професіоналам, які забезпечать належну охорону вашого технічного рішення.

Ірина Ортинська
керівник департаменту винаходів і корисних моделей.