Об'єкти, що виключені з патентної охорони за законодавством Великобританії


патентування, корисна модель, винахідЧимало українських заявників зацікавлені у патентуванні не тільки в Україні, а і інших державах, зокрема у Великобританії. Цікаво, що підходи до визначення об'єктів що не є винаходами, а отже і не можуть одержати охорону в Україні і у Великобританії суттєво відрізняються. Метою цієї статті є викладення основних підходів та розгляд судової практики щодо вищевказаних об'єктів.

Оскільки Великобританія є членом Європейського союзу, то здається все просто — якщо може бути виданий патент Європейського патентного відомства, то буде і виданий патент відомства Великобританії. Але це лише на перший погляд.

В першу чергу слід відзначити, що правові відносини стосовно набуття прав на винаходи регулюються Патентним актом 1977 року, відповідно до якого патент може бути виданий для винаходу, який відповідає наступним умовам:
  • є новим;
  • має винахідницький рівень;
  • є промислово придатним;
  • не підпадає під об'єкти що виключені з патентної охорони.

Відповідно до секції 1(2) вищевказаного акту, до об'єктів, що не є винаходами, відносяться:
  • наукові відкриття, теорії та математичні методи;
  • літературні, драматичні, музичні та мистецькі твори або інші естетичні твори;
  • схеми, правила, методи розумової діяльності, ігор або бізнес-методи, комп'ютерні програми;
  • представлення інформації.

Аналогічна норма передбачена і статтею 52 (2) Європейської патентної конвенції. Аналізуючи практику Європейського союзу варто відзначити, що в деяких випадках об'єкти, що підпадали під категорію тих, що не є винаходами, все ж таки отримували патентну охорону. Так, по справі T208/84 було визначено, що винахід, що стосується цифрової обробки зображень, може бути запатентований, навіть не зважаючи на те, що основні кроки обробки полягали в дотриманні певного алгоритму. Аналогічно було визначено, що комп'ютерний програмний продукт і комп'ютерний зчитуваний засіб із записаною програмою можуть бути запатентовані (заявки компанії IBM, справи T935/97 і T1173/97).

Аналізуючи практику, можна зробити висновок, що якщо до сукупності ознак входить як мінімум один пристрій, то патентне відомство визнає його об'єктом винаходу. Проте існує наступна проблема — чи заявлені ознаки відмітної частини забезпечують технічний результат, що є неочевидним. Тобто чи відповідає заявлений винахід критерію винахідницького рівня.

Оскільки Великобританія - країна з прецедентним правом, то підходи, що застосовуються в Європейському Союзі та Великобританії відрізняються. В той час як Європейське патентне відомство, як правило, основну увагу приділяє відповідності критерію винахідницького рівня, патентне відомство Великобританії, враховуючи судову практику, робить акцент на «технічному результаті» (technical contribution). Так, відповідно до 4-х крокового підходу до визначення того чи об'єкт відноситься до винаходів здійснюється наступне:

1) визначення правильного тлумачення формули;
2) визначення реального результату винаходу;
3) відповідь на питання чи підпадає об'єкт під виключення;
4) чи реальний результат є технічним за своєю природою. Цей крок перевіряється тільки у тому випадку коли пройдені перші три кроки.

Окрім 4-х крокового підходу у Великобританії, як і у інших державах, діє так званий пріоритет змісту над формою, відповідно до якого якщо зміст винаходу підпадає під об'єкти, що не можуть отримати патентну охорону, то жодна форма винаходу не може бути причиною для визнання об'єкту таким, що належить до винаходів.

Найбільш цікавими та спірними питаннями є відкриття, наукові теорії, методи ведення бізнесу та комп'ютерні програми.

Відкриття, наукові теорії та математичні методи

Власне відкриття не є винаходами, проте якщо відкриття допомагає зрозуміти факт, що матеріал може використовуватись для виготовлення продукції або застосування в певному процесі, то такий продукт або процес можуть бути запатентовані.

У поясненнях Апеляційного суду сказано, що більшість рішень, де винахід стосується практичного застосування відкриттів, може отримати патентну охорону.

Ці принципи також відносяться і до математичних формул. Тобто, можна сказати, що патентуються тільки практичні застосування цих математичних формул. Наприклад, в рішенні по справі Vicom/Computer-related invention [1987] було розглянуто винахід що стосувався математичного методу для маніпулювання даними на представленому зображенні, в результаті чого покращувалась цифрове зображення. В цьому випадку було визначено, що заявлений математичний метод забезпечує результат в математичній формі і тому не може бути об'єктом винаходу. Проте винахід міг отримати охорону, якщо б відносився до методів обробки зображення, в якому використовувався цей математичний метод.

Схеми, правила, методи розумової діяльності, ігор чи ведення бізнесу

В законодавстві Великобританії зазначається, що методи вивчення мов, навчання читанню виключені з об'єктів що є винаходами, так як є методами розумової діяльності. Аналогічний підхід і до ігор.

Цікавим є підхід до визначення поняття методи ведення бізнесу. Слід зазначити, що чимало винаходів, які зокрема можна запатентувати в інших країнах, в Європейському союзі і в Великобританії не можуть отримати охорону. В цьому можна переконатись, якщо проаналізувати кількість опублікованих заявок що стосуються електронної торгівлі, електронних аукціонів тощо, та мізерну кількість виданих патентів в цій сфері. Більш того, навіть якщо винахід може успішно пройти експертизу в Європейському патентному відомстві, це не дає 100% гарантію такого ж успішного проходження у відомстві Великобританії.

Відомою у Великобританії є справа Aerotel. Ця компанія подала заявку що стосувалась системи здійснення телефонних дзвінків, що використовувала відомі типи апаратів для створення нової системи. Рішенням суду було визначено, що так як система використовувала відомі апарати, то це є метод ведення бізнесу. Проте апеляційним судом пояснено, що незважаючи на те, що компоненти були відомі, система в цілому є новою. Тобто результат, що має досліджуватись відповідно до 2-го кроку, є новою системою, і об'єкт може отримати охорону.

Комп'ютерні програми

Як і у більшості країн, комп'ютерні програми виключені із об'єктів винаходу незалежно чи заявлений винахід у формі програми або способу використання програми. Важливим рішенням, що сформувало основний підхід до експертизи заявок, є рішення по справі AT&T Knowledge Ventures' Application and CVON Innovations Ltd's Application [2009] FSR 19. В ньому було описано п'ять пунктів, що допомагають визначити, чи комп'ютерна програма створює певний технічний ефект і врешті решт може бути запатентована:

1) чи технічний ефект є технічним в процесі, що виконується поза комп'ютером;
2) чи технічний ефект оперує на рівнях архітектури комп'ютера, якщо так то чи ефект присутній незалежно від даних що обробляються;
3) чи заявлений технічний ефект веде до результату, що в комп'ютері створюються операції новим шляхом;
4) чи передбачається підвищення швидкості або надійності комп'ютера;
5) чи вирішується проблема заявленим винаходом, чи просто ним частково торкається.

Після прийняття вищевказаного рішення, ці пункти і подалі застосовуються при експертизі заявок.

Методи представлення інформації

Засоби або методи вираження інформації, які характеризуються тільки змістом, виключені з охорони, незалежно від того як представлено інформацію - візуально, аудіально тощо. Простий факт, що певний апарат може бути задіяний в представлення інформації, не дає підстав включати цей об'єкт до об'єктів винаходів.

Як бачимо, незважаючи на виключення вищевказаних об'єктів з патентної охорони законодавством багатьох країн, у кожної своє розуміння та свої концептуальні підходи до цього питання, з якими заявнику перед подачею заявки необхідно ознайомитись.


Якщо вас зацікавила ця стаття, вам також можуть бути цікаві:
Патентування промислових зразків у Європейському Союзі
Патентна система Європейського Союзу 2.0.
Міжнародне патентування за процедурою РСТ (Patent Cooperation Treaty)
Що може бути об’єктом промислового зразка в Україні