Чи можливо запатентувати бізнес-метод в Україні?


патентування, патентуваня бізнес-методу, патентування ідеїДосить часто до нас звертаються заявники з проханням допомогти в захисті їхнього бізнес-методу, наприклад, методу реклами, надання послуг контент-провайдера, нового виду страхування. Проте, у порівнянні з класичними об'єктами винаходів (корисних моделей), з такими екзотичними методами - не все так просто. В багатьох країнах, у тому числі і в Україні, вони не можуть бути об'єктами патентної охорони. Це пов'язано, у першу чергу, з тим, що досить багато компаній ототожнюють патентування бізнес-методу із патентуванням ідеї бізнесу, а ідеї, як відомо, не патентуються. Більш того, досить часто запатентований бізнес-метод через надто широкий обсяг охорони може надати його власнику суттєві інструменти для зловживання на ринку. Наприклад, уявімо що б було якщо запатентувати метод продажу продукції через Інтернет або через соціальну мережу?

Що ж стосується України, то відповідно до п.2.5. Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель не визнаються винаходами (корисними моделями) методи інтелектуальної, господарської, організаційної та комерційної діяльності (планування, фінансування, постачання, обліку, кредитування, прогнозування, нормування тощо). Як досить часто буває у нашому законодавстві — обмеження є, а от визначення самого терміну — метод інтелектуальної, господарської, комерційної діяльності - відсутнє.

Саме тому, у деяких випадках, винаходи, що стосуються господарської, комерційної діяльності, можуть отримати патентну охорону. Головне в даному випадку — представити його продукт чи процес як об'єкт технології. Так, відповідно до п. 2.3.1. Правил продукт як об'єкт технології - це матеріальний об'єкт як результат діяльності людини. У даному випадку можливе представлення бізнес-методу як, наприклад, системи надання інформації, що складається з апаратно-програмного комплексу, баз даних, модулів тощо.

Що ж стосується процесу, то відповідно до п. 2.3.2. вищевказаних Правил процес як об'єкт технології - це дія або сукупність дій, виконуваних щодо продуктів та інших матеріальних об'єктів за допомогою, принаймні, одного продукту і спрямованих на досягнення певного технічного результату. В контексті бізнес-методів можна говорити про процес обробки даних при наданні послуг, при рекламуванні тощо.

Звичайно, патентуючи в такий спосіб бізнес-метод потрібно пам'ятати що обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу (корисної моделі) і будь-які зайві технічні ознаки можуть надати можливість третім особам обійти Ваш патент.

Резюмуючи, зазначу, що приймаючи рішення про охорону бізнес-методу потрібно як визначитись з цілями такої охорони, так і з можливими діями Ваших конкурентів, ринками збуту (адже у кожної країни свої правила) і вже потім розробляти стратегію такого захисту.


Якщо Вас зацікавила дана стаття, Вам також можуть бути цікаві:
Як уникнути звинувачення у порушенні патентних прав (при виведенні нового продукту на ринок)
Патентування промислових зразків в Європейському союзі
Патентний моніторинг — козир у конкурентній боротьбі
Хто володіє інформацією, той володіє світом або навіщо проводити патентний пошук
Патентний пошук як інструмент конкурентного дослідження
Патентування ідей