Основи проведення патентного пошуку


патентний пошук, патентне дослідженняПатентний пошук є не тільки першим кроком при прийнятті рішення про патентування, а й інструментом конкурентного аналізу, аналізу ризиків звинувачення в порушенні прав, і навіть моніторингу діяльності патентних тролів. Багато хто скептично ставиться до даного інструменту, вважаючи, що на сьогодні всю необхідну інформацію можна знайти в пошукових системах. Дійсно, частково дані про запатентовані рішення можна знайти самостійно, але не всі. І важливо не тільки знайти інформацію, а й правильно її проаналізувати.

В першу чергу необхідно поставити правильну мету проведення патентного пошуку, наприклад:

  • оцінка можливості патентування запропонованого технічного рішення;

  • оцінка ризиків звинувачення у порушенні прав третіх осіб;

  • аналіз діяльності конкурентів;

  • аналіз своїй галузі;

  • моніторинг заявок патентних тролів з метою визнання таких патентів недійсними.

Наступним кроком буде вибір типу патентного пошуку в залежності від мети. Кожен вид пошуку передбачає як свої цілі, інструменти проведення, так і форму подання інформації. Наприклад, якщо ви придумали технічне рішення і думаєте про можливість патентування, варто провести пошук на патентоспроможність, за результатами якого ви отримаєте аналіз можливостей і ризиків подальшого патентування. До речі, враховуючи, що одним з критеріїв патентоспроможності є новизна (при чому паплюжити новизну можуть не тільки видані патенти та подані заявки, а й публікації, наукові дисертації, каталоги тощо), цей вид пошуку передбачає як аналіз патентної, так і непатентної літератури.

Виходячи з мети, можна виділити такі типи патентних пошуків:

- на патентоспроможність, про цілі проведення якого було вказано вище;

- на непорушення вами прав третіх осіб або так званий Freedom to Operate, що дослівно перекладається як «свобода до дії». Цей пошук проводять при виході з певним продуктом на новий ринок або при виході на існуючий ринок з новим продуктом. Найчастіше його проводять у фармацевтичній сфері, адже вийти на ринок з новим препаратом коштує чималих як фінансових, так і адміністративних зусиль, і краще заздалегідь розуміти всі ризики такого виходу. Останнім часом також цей пошук почали проводити і IT-компанії при виході на ринок користувачів США, ЄС, РФ.

На відміну від пошуку на патентоспроможність, Freedom to Operate пошук проводиться у кожній країні окремо. Це пов'язано з тим, що патент має територіальний характер, і в одній країні технологія може бути не запатентована, в той час як в іншій країні - її використання може підпадати під дію патенту. До речі, результати пошуку на патентоспроможність та Freedom to Operate пошуку можуть кардинально відрізнятися. Наприклад, рецептура косметичного крему може бути новою, але містити в собі такий компонент, який буде порушувати права, наприклад, фармацевтичної компанії. Резюмуючи, проведення цього виду пошуку допоможе ТОП-менеджменту прийняти рішення про доцільність і оцінку виходу компанії на нові ринки не залежно від того, чи планує компанія надалі патентувати дану розробку чи ні;

- тематичний патентний пошук, мета якого виявити всю можливу інформацію щодо певної сфери або технічного рішення. Наприклад, інформація про всі пристрої для зчитування даних автомобіля. Цей пошук є важливим для розуміння тенденцій індустрії, напрямків діяльності конкурентів, дослідження основних і нових гравців на ринку, винахідників, які працюють на конкурентів.

Тематичний патентний пошук може бути проведений як по одній країні, так і декількох. Звичайно, найбільш популярними є такі країни як США, РФ, країни-учасники ЄС, і навіть Китай, Корея;

- іменний патентний пошук пов'язаний з тематичним, і його часто замовляють як доповнення до тематичного, адже його результатом буде пошук всіх патентів пов'язаних з тією чи іншою особою - як юридичною, так і фізичною;

- патентний пошук з метою визнання патенту недійсним. Цей тип пошуку стає затребуваним у зв'язку з активізацією в Україні діяльності патентних тролів - осіб, які патентують чужі або відомі розробки на своє ім'я з метою подальшого зловживання правами. У даному випадку завданням спеціаліста є пошук всіх відомостей, які паплюжать новизну запатентованого об'єкта. Наприклад, Іванов Іван Іванович запатентував в Україні USB-флеш-накопичувач, заявка на отримання патенту на корисну модель подана 10.01.2013, патент отриманий 03.09.2013. В Україні патенти на корисну модель - декларативні, іншими словами, видаються під відповідальність заявника і експерт патентного відомства, навіть якщо і знає, що заявлене рішення є не новим - не має права відмовити у видачі патенту. Отримавши патент, Іванов Іван Іванович вносить даний USB-флеш-накопичувач в митний реєстр об'єктів інтелектуальної власності з метою подальшої заборони імпорту та експорту даних носіїв. У компанії, яка планує ввозити даний продукт на митну територію України, є два варіанти:

- домовлятися з псевдовиробником-власником патенту;
- визнати патент недійсним, що відповідно до ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» можливо зробити тільки в судовому порядку. А для цього необхідно буде знайти всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки, в даному випадку до 10.01.2013. До речі, даний вид пошуку проводиться не тільки по патентній, але й по непатентній літературі.

Слід зазначити, що патентний пошук з метою визнання патенту недійсним проводиться не тільки з метою боротьби з патентними тролями, а й при звинувачення в порушенні патентних прав. Адже перш ніж знімати з виробництва запатентований конкурентами пристрій, важливо оцінити всі можливості, у тому числі й визнання патенту недійсним;

- патентний моніторинг передбачає проведення патентних пошуків на регулярній основі. Наприклад, патентний моніторинг алкогольної галузі або патентний моніторинг американських IT-корпорацій. Таким чином, можна отримувати на регулярній основі, найчастіше квартальної, інформацію про всі рішення, тенденції і новинки даної галузі.

Патентний пошук проводиться як у визначених територіальних, так і часових рамках. Наприклад, недоцільно проводити пошук щодо технологій застосовуваних у смартфонах з 1950 року. Щодо територіальності, то діє певний міф про можливість проведення пошуку у всіх країнах світу. Провести такий пошук означає осягнути неосяжне. Адже не виявивши запатентованого діючої речовини в США, Франції, Іспанії, Індії, Китаї, може бути подана заявка на отримання патенту, наприклад, в Бахрейні або Беніні.

В даному випадку патентний пошук не може повністю виключити ризики, а лише їх мінімізує, тому при виборі країн необхідно керуватися принципом найбільш важливих у певній сфері. Наприклад, для IT-індустрії це буде США, Індія, Китай, для алкогольної - Іспанія, Франція, Чилі, США.

Важливо не лише правильно поставити цілі пошуку і вибрати його тип, а й правильно провести та проаналізувати результати. Специфіка проведення патентного пошуку істотно відрізняється від тієї чи іншої індустрії. Наприклад, в деяких сферах достатньо буде провести пошук за ключовими словами та індексами міжнародної патентної класифікації, а в такій сфері як фармацевтична - ні.

Слід зазначити, що в будь-якій сфері проведення патентного пошуку повинно передувати вивчення тематики, існуючих технічних рішень, синонімів, спеціальних термінів та їх значення саме в даній сфері. Але крім технічної інформації необхідно ще й вміння читати бібліографічні дані патентів, розуміння, що вважається порушенням прав, в якому випадку винахід буде новим, мати винахідницький рівень.


Якщо вас зацікавила ця стаття, вам також можуть бути цікаві:
Як уникнути звинувачення в порушенні патентних прав (при виведенні нового продукту на ринок)
Хто володіє інформацією, той володіє світом або навіщо проводити патентний пошук
Патентний моніторинг - козир у конкурентній боротьбі
Патентний пошук як інструмент конкурентного дослідження