Євразійський патент


Якщо Ви вирішили запатентувати винахід, у Вас є кілька опцій:
 • подача національної заявки (захист на території однієї обраної країни);
 • подача заявки через регіональну систему - Євразійський патент (захист на території країн учасниць Євразійської патентної конвенції);
 • захист за допомогою міжнародної заявки за процедурою PCT.

 • Євразійський патент забезпечує захист для винаходу і діє протягом 20 років на території країн-учасниць Євразійської патентної конвенції (Республіка Білорусь, Туркменістан, Республіка Таджикистан, Російська Федерація, Республіка Казахстан, Азербайджанська Республіка, Киргизька Республіка, Республіка Вірменія. Важливо зазначити, що Республіка Молдова 26 квітня 2012 денонсувала Євразійську патентну конвенцію. При цьому Молдова визнає Євразійські патенти, видані до вищевказаної дати.

  Євразійський патент дозволяє спростити і здешевити процедуру отримання патенту (одна заявка, одна експертиза, поетапна сплата мит протягом розгляду заявки та видачі патенту), отримуючи при цьому однаковий захист на території всіх країн учасниць конвенції.

  Процедура отримання Євразійського патенту включає декілька етапів:
  1) Подача заявки. Євразійська заявка подається російською мовою (або іншою мовою з наданням перекладу) і повинна містити:
 • заяву про видачу Євразійського патенту;
 • опис винаходу;
 • формулу винаходу;
 • креслення та інші матеріали, якщо вони необхідні для розуміння суті винаходу;
 • реферат.
 • До заявки додається документ про сплату єдиного процедурного мита.
  Для заявників з держав, які не є учасницями Конвенції, євразійська заявка подається безпосередньо в Євразійське відомство.

  2) Формальна експертиза
  В ході проведення формальної експертизи перевіряються правильність оформлення пакету документів, охороноздатність об'єкта, правомірність заявлення пріоритету. Формальна експертиза євразійської заявки проводиться протягом 2 місяців з дати її надходження в Євразійське відомство. У разі позитивного результату формальної експертизи, здійснюється патентний пошук.

  3) Публікація заявки
  Євразійська заявка публікується Євразійським відомством після закінчення 18 місяців з дати її подання або, якщо заявлений пріоритет, з дати пріоритету, або за клопотанням заявника раніше зазначеного терміну.
  Винаходу, на який опублікована євразійська заявка до дати публікації Євразійського патенту, надається тимчасова правова охорона в обсязі опублікованої формули винаходу на території всіх держав - учасниць Конвенції.

  4) Проведення експертизи по суті
  Розгляд заявки по суті (проведення патентної експертизи) починається тільки в разі подачі клопотання заявником. Метою такої експертизи є встановлення відповідності заявленого винаходу умовам патентоздатності таким як:
  - новизна (чи не є винахід очевидним з попереднього рівня техніки)
  - винахідницький рівень (виявлення характерних ознак, що відрізняють від аналогів (прототипів))
  - промислова придатність (можливість використання винаходу для реалізації його призначення за допомогою описаних у заявці або відомих до дати пріоритету засобів)
  Якщо встановлено, що винахід відповідає умовам патентоспроможності, Євразійське відомство приймає рішення про видачу Євразійського патенту.

  5) Публікація і видача патенту
  Протягом чотирьох місяців з дати направлення Євразійським відомством заявнику повідомлення про готовність видати Євразійський патент сплачується мито за видачу.
  Публікація відомостей про видачу Євразійського патенту здійснюється Євразійським відомством в Бюлетені Євразійського відомства протягом 6-ти місяців з дати реєстрації такого патенту. Одночасно публікується опис і формула винаходу, креслення та іншим матеріали до Євразійського патенту.
  Євразійський патент діє з дати його публікації без сплати будь-яких додаткових мит (до дати сплати першого річного мита за підтримку Євразійського патенту в силі) на території всіх країн Євразійської конвенції.

  Ця стаття носить інформаційний характер. Для більш детальної інформації, враховуючи особливості Вашого технічного рішення, звертайтесь за консультацією до фахівців Патентно-юридичної компанії IPStyle.