Патентна система Європейського Союзу 2.0.


Згідно звітів Європейського патентного офісу (ЄПО) в 2012 році було подано 257 000 заявок на отримання патенту. Хіт-парад найбільш активних заявників патенту ЄПО очолює компанія Samsung, за нею ідуть Siemens, BASF, General Electric, LG. Окрім великих корпорацій заявки подають невеликі компанії, і навіть фізичні особи, в тому числі і з України. Так, в 2012 році з України було подано 115 заявок, що складає 0,04 % від загальної кількості заявок. Така мізерна активність як українських заявників, так і заявників з інших країн, пов'язана з двома основними проблемами.

Перша проблема - це необхідність вкладати значні фінансові та адміністративні ресурси для набуття патентної охорони в країнах ЄС. Всупереч існуючому міфу, що патент ЄПО означає автоматичний захист на території всіх країн-учасниць ЄС, для набуття такої охорони заявнику потрібно подати клопотання у відповідні національні патентні відомства, оплатити відповідні мита і надати переклад заявки або її частини, наприклад формули, на відповідну мову. Тобто іншими словами валідувати патент. Таким чином набуття патентної охорони у всіх країнах Європейської патентної конвенції може бути досить дорогим задоволенням.

З іншого боку постає питання щодо неможливості розгляду справи про порушення патентних прав в різних країнах одним судом. Наприклад, якщо є порушення патентних прав в 10 країнах-учасниках ЄС, то власнику патенту необхідно ініціювати 10 позовів в 10 країнах. А якщо таких країн не 10, а 25? Сьогодні, як правило, у випадку порушення прав, компанії подають позови тільки в країнах ключових ринків. Навіть для великої корпорації судові переслідування щодо порушення патентних прав у всіх країнах не завжди доцільні.

Аналогічна ситуація у випадку необхідності визнання патенту недійсним. Якщо патент валідований, тобто діє на території 10 країн, то для того щоб визнати його недійсним, необхідно подати 10 окремих позовів.
Враховуючи вищевказане, в ЄС виникла нагальна потреба вдосконалення патентної системи і 2013 рік стане роком розвитку у цьому напрямку. Які ж є шляхи вирішення цих проблем?


Патент Європейського відомства vs унітарний патент


Згідно ст. 79 (67) Європейської патентної конвенції всі договірні країни, що приєднались до цієї Конвенції на дату подачі заявки на отримання європейського патенту, вважаються вказаними в заявці про видачу такого патенту. Положення ст. 65 вищевказаного акту передбачають, що будь-яка договірна країна може передбачити вимогу патентовласнику надати в центральне відомство з охорони промислової власності переклад патенту на одну з державних мов за своїм вибором, або, якщо дана країна передбачила застосування однієї офіційної мови — на цю офіційну мову. За загальним правилом такий переклад повинен бути наданий у тримісячний строк з дати публікації в Європейському патентному бюлетені повідомлення про видачу патенту. Більш того, будь-яка країна може передбачити оплату витрат патентовласником на публікацію такого перекладу.

Деякі країни (Німеччина, Великобританія, Франція, Швейцарія, Ліхтенштейн, Люксембург і Монако) підписали Лондонський акт, у якому вони відмовляються від обов'язкої вимоги з перекладу заявки і, відповідно, від сплати збору для валідації такого патенту. Проте в інших державах такі вимоги обов'язкові.

Враховуючи єдиний ринок Європейського союзу, у заявників виникає потреба саме в отриманні єдиного патенту, який буде діяти на території всього ЄС. В березні 2011 року країни-учасники ЄС почали розробляти Європейський унітарний патент — патент, який не потрібно буде валідувати і перекладати на відповідні мови. 17 грудня 2012 року Регуляторними актами 1257/2012 і 1260/2012 було передбачено розширене співробітництво в галузі створення такого унітарного патенту.

Відповідно до вищевказаних актів патент Європейського відомства і унітарний патент будуть відрізнятись один від одного тільки пост-фазою. Іншими словами, після того як буде виданий патент Європейського відомства, власник патенту може обрати:
- існуючий шлях з валідацією;
- унітарний патент;
- комбінацію валідації для тих країн, які не приєдналась до унітарного патенту і унітарний патент для тих країн, які до нього приєднались.
На сьогоднішній день існують окремі національні права, а унітарний патент буде передбачати єдине право ЄС.

Ще однією відмінністю вищевказаних патентів буде різниця в оплаті зборів за підтримання чинності патентів. Зараз підтримувати чинність патенту потрібно у кожній країні в якій патент валідований. Звичайно це досить великі, і не завжди виправдані щорічні витрати власника патенту. За статистикою в середньому патент ЄПО валідований в 6 країнах, проте після 5 років тільки 60% патентів є чинними, після 10 років — тільки 45% і після 15 років — тільки 25%. І близько 6% виданих патентів підтримуються протягом всіх 20 років.

Унітарниий патент буде передбачати сплату єдиного збору за підтримання чинності, що в свою чергу дозволить зекономити значні кошти. Очікується, що такий збір буде еквівалентним зборам за підтримання чинності патентів в 5 країнах.


Унітарному патенту — унітарний суд


На вирішення другої проблеми — ускладнення захисту патентних прав в декількох країнах-учасниках Європейської патентної конвенції — 19 лютого 2013 року був підписаний договір про створення Європейського унітарного патентного суду.

Договір підписали всі країни-учасники ЄС за винятком трьох країн — Іспанії, Польщі, Болгарії. У ньому передбачено створення унітарного патентного суду, який буде мати повноваження видавати рішення обов'язкові для всіх країн-підписантів відносно порушення патентних прав і чинності патентів.

Відповідно до ч. 1 ст. 7 Договору про створення Європейського унітарного патентного суду суд першої інстанції буде складатись з локальних, регіональних і центрального відділень. Кожна країна матиме право на створення одного локального відділення. Регіональні відділення можуть створити об'єднавшись дві і більше країни.

Центральне відділення буде розташоване в Парижі і до його компетенції буде входити розгляд всіх справ за винятком хімії, людських потреб, металургії, які будуть слухатись в Лондоні і механічної інженерії, освітлення, обігріву, зброї, підривних пристроїв, які будуть слухатись в Мюнхені.

До компетенції локальних і регіональних судів також буде входити розгляд справ відносно порушення патентних прав, заяв про судові заборони, ліцензійних спорів і зустрічних позовів щодо анулювання патентів. Позови щодо анулювання патентів (на відміну від зустрічних позовів) будуть слухатись лише Центральним відділенням.

Апеляційний суд буде розташований в Люксембурзі. Засідання будуть проводити 5 суддей — 3 судді «юридичні» спеціалісти і 2 судді - «технічні».
Слід звернути увагу, що створення Європейського унітарного патентного суду не дає автоматичного права власнику патенту подавати позовні заяви до такого суду або зацікавленим особам звертатись до нього з метою визнання недійсним патенту ЄПО. Також передбачено так званий перехідний 7-літній період, протягом якого власник Європейського патенту (проте не унітарного патенту) може в будь-який час відмовитись від правомочності унітарного суду. Це означає що такий патент не можна анулювати централізовано,а лише на національній основі.

Процедура судового слухання ще обговорюється, але дивлячись на останні проекти, можна сказати, що система розгляду буде близькою до континентальних європейських систем, з форматом слухання схожим до німецьої. Головний акцент у судовому розгляді буде на письмових аргументах і доказах. Для прискорення розгляду справ у кожної сторони будуть чіткі строки для вчинення тих чи інших процесуальних дій. Відповідач має лише 3 місяці для того щоб подати свої аргументи або зустрічний позов. Власник патенту, тобто позивач, має 2 місяці на написання і подачу відповіді на заперечення щодо позову відповідача.

Як бачимо, є досить багато переваг європейської патентної системи. Але є і зворотня сторона медалі. Рішення суду також будуть пан-європейськими. І звернувшись до унітарного суду одним рішенням можна буде оскаржити цей патент.

На мою думку, введення такої системи покладає велику відповідальність на заявників, адже потрібно ще ретельніше проводити патентні пошуки, готувати заявки на отримання патентів. Проте і відкриває багато можливостей із захисту власних розробок.


Якщо Вас зацікавила дана стаття, Вам також можуть бути цікаві:
Патентування промислових зразків в Європейському союзі
Міжнародне патентування за процедурою РСТ (Patent Cooperation Treaty)