Реєстрація промислових зразків у Великобританії


Під промисловим зразком (дизайном) у Великобританії розуміють зовнішній вигляд усього виробу (продукту) або його частини. Дизайн може втілюватися в:
 • особливостях форми виробу;
 • поєднанні матеріалів, що застосовуються в оздоблені зовнішнього вигляду виробу;
 • нанесеному на виріб розфарбуванні, яке виявляється у певному кольорі (поєднанні кольорів), лініях, орнаментах та інших візуальних елементах;
 • втіленні особливої текстури виробу, що відчувається на дотик та інше.
 • Зареєстрований дизайн виробу або заявка на промисловий зразок у Сполученому Королівстві визнається приватною власністю автора (особи-заявника).

  Патентним законодавством Великої Британії висувається два критерії патентоспроможності промислового зразка, яким повинен відповідати заявлений об’єкт інтелектуальної власності:
  новизна — означає, що не існувало тотожного або подібного за своїми суттєвими ознаками дизайну до моменту подання заявки на реєстрацію промислового зразка;
  індивідуальний характер (оригінальність) — промисловий зразок повинен справляти таке загальне враження на інформованого користувача, яке відрізняється від враження, отриманого таким користувачем від будь-якого іншого раніше відомого дизайну.
  З огляду на вище зазначене, промисловий зразок повинен задовільнять естетичні та ергономічні потреби осіб.

  Особливості реєстрації промислових зразків в Великобританії

  Наразі для українських заявників є доступною національна система реєстрації промислових разків. Заявка на реєстрацію промислового зразка повинна бути подана до Відомства з інтелектуальної власності (Intellectural Property Office of the United Kingdom) та має включати:
 • вичерпні дані про заявника;
 • якісне зображення промислового зразка, яке відображає особливості малюнка, текстури, форми виробу,а такоже комплексне уявлення про параметри дизайну, особливості повторення малюнка на виробі;
 • лаконічний та чітко викладений опис дизайну;
 • за потреби, заявка супроводжується зразком дизайну, який не перевищує розміри 29.7cm x 21cm x 1cm, втілюється на безпечному матеріальному носії без обмеження строку його придатності.
 • Відповідно до вимог патентного законодавства Великобританії проводиться формальна експертиза. Кваліфікаційна експертиза по суті на відповідність дизайну патентоспроможним критеріям не проводиться. Заявник несе відповідальність за надання неправдивих відомостей. Свідоцтво на промисловий зразок, отримане за заявкою, що містить неправдиві відомості, може бути визнаним недійсним.

  Великобританія не ратифікувала Гаазьку угоду про міжнародну реєстрацію промислових зразків, яка передбачає міжнародне депонування промислових зразків. Проте, для українських заявників є інша можливість захисту власного художньо-конструкторського рішення у юрисдикції Сполученого Королівства — шляхом отримання так званого Community design (промисловий зразок ЄС). Відповідна заявка подається безпосередньо до Відомства Європейського Союзу з питань гармонізації на внутрішньому ринку (OHIM) або за допомогою подачі міжнародної заявки на реєстрацію промислового зразка до Міжнародного бюро ВОІВ.

  Переваги реєстрації та строк правової охорони промислового зразка

  Державна реєстрація промислового зразка у Великій Британії надає виключні права власнику свідоцтва використовувати запатентований дизайн, тобто виготовлення, пропонування для продажу, реалізація, імпорт, експорт та використання продуктів (товарів) у яких застосовується зареєстрований промисловий зразок або накопичення таких продуктів для цілей зазначених вище.
  Як і в Україні, у Великобританії передбачене право попереднього користування дизайном, яке полягає у наступному: особа, яка до дати подачі заявки заявником до патентного відомства, використовувала зареєстрований промисловий зразок добросовісно та провадила ефективну діяльність, може продовжувати використовувати цей дизайн для цілей, які існували до моменту державної реєстрації такого об’єкта інтелектуальної власності (за виключенням відносин, що виникають відповідно до ліцензійних договорів)

  Мінімальний строк правової охорони промислового зразка у Великобританії — 5 років з дати реєстрації дизайну. Строк правової охорони може бути подовжено до 4 разів на той же строк, за умови сплати відповідних зборів за продовження його чинності. Отже, максимальний строк охорони промислового зразка у Великій Британії становить 25 років, а перебіг цього строку починається з дати реєстрації офіційної заявки на отримання дизайну у разі її задоволення патентним відомством.

  Дана стаття носить інформативний характер. За детальною інформацією з приводу реєстрації промислових зразків у Великобританії, з врахуванням особливостей Вашого художньо-конструкторського рішення, звертайтеся за консультацією до фахівців Патентно-юридичної компанії IPStyle.

  Також читайте про об'єкти, що виключені з патентної охорони за законодавством Великобританії.