Угода про Асоціацію з ЄС: зміни в правовій охороні промислових зразків


Промисловий зразок – результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання.
Відносини, які виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на промислові зразки в Україні, регулюються Цивільним кодексом України та Законом України "Про охорону прав на промислові зразки". Набуття права інтелектуальної власності на промисловий зразок засвідчується патентом, а інформація про патент вноситься в Державний реєстр патентів України на промислові зразки. Патент України на промисловий зразок є охоронним документом, який видається від імені держави уповноваженим на це органом – Державною службою інтелектуальної власності. Умовою патентоспроможності промислового зразка є новизна.Асоціація визначає наступні зміни в сфері захисту прав на промислові зразки.
Буде введено новий критерій патентоспроможності - індивідуальний характер. На сьогодні в Україні єдиний критерій - новизна, наявність якої означає, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки.
На відміну від новизни, індивідуальний характер означатиме, що загальне враження, яке він справляє на поінформованого користувача, відрізняється від загального враження, яке справляє на такого ж користувача інший промисловий зразок. Таким чином, критерії до патентування промислового зразка будуть більш жорсткими.

Відповідно до Угоди буде забезпечено захист незареєстрованих промислових зразків. Законодавство ЄС передбачає можливість захисту як зареєстрованих, так і незареєстрованих промислових зразків. Так, відповідно до частини 1 статті 11 Регламенту Ради ЄС № 6/2002 про промислові зразки Європейського співтовариства від 12 грудня 2001 зовнішній вигляд продукції може отримати захист на період трьох років з дати, коли він вперше став доступний на території ЄС без реєстрації.
Ці зміни важливі для компаній, які:
- виводять на ринок велику кількість різних продуктів і після аналізу найбільш популярної моделі приймають рішення про подальше патентування;
- розробляють продукти з коротким життєвим циклом, наприклад гаджет, який буде популярний на ринку всього лише 1-2 роки.

Згідно ч. 5 ст. 213 Угоди в Україні незареєстрованим промисловим зразкам, доведеним до загального відомості, надаватимуться такі ж виняткові права, як і зареєстрованим промисловим зразкам. Ця норма повинна стимулювати виробників на виробництво та виведення нових моделей на ринок, не побоюючись, що їх дизайн можуть вкрасти конкуренти.

Термін дії зареєстрованого промислового зразка буде збільшено з 15 до 25 років. Так, патент на промисловий зразок буде діяти 5 років з можливістю продовження ще на 5 років, але не більше 25 років.

Марія Ортинська,
патентний повіренний України,
директор IPStyle


Якщо вас зацікавила ця стаття, вам також можуть бути цікаві:
Угода про Асоціацію з ЄС: зміни в правовій охороні торгових марок
Угода про Асоціацію з ЄС: зміни в правовій охороні окремих об'єктів інтелектуальної власності
Community trademark або торгова марка Євросоюзу