Шляхи захисту прав на об'єкти промислової власності


Наше законодавство не дає визначення поняттю «об'єкти промислової власності», а тільки перераховує результати інтелектуальної діяльності, яким надається правова охорона. Однак, вчені не лишили його без уваги і визначають об'єкти промислової власності як результати інтелектуальної діяльності, що застосовуються у промисловості. До таких об’єктів належать: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, географічні зазначення, комерційні найменування.

Проте, володіти правами на об’єкти інтелектуальної власності недостатньо, потрібно вміти їх захищати, особливо в теперішній час, коли конкуренція є одним із рушійних важелів бізнесу та провідним інструментом ведення ринкової політики. Саме тому варто зупинитись на основних дієвих шляхах захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності, серед яких слід виділити наступні:

1. Звернення до Антимонопольного комітету України. Для цього потрібно подати заяву про захист прав від недобросовісної конкуренцієї.

В даному випадку, при захисті прав на об’єкти промислової власності, заява буде стосуватись норм глави 2 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», а саме неправомірного використання позначень (імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, тощо), товару іншого виробника, копіювання зовнішнього вигляду виробу, порівняльної реклами.

У разі визнання факту недобросовісної конкуренції Антимонопольний комітет України або особи, права яких порушені, відповідно до ст. 25 ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції» мають право звернутися до суду із позовом про вилучення відповідних товарів з неправомірно використаними копіями виробів іншого суб'єкта господарювання у виробника та продавця. При цьому порядок використання вилучених товарів визначається Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», вчинення суб'єктами господарювання дій, визначених як недобросовісна конкуренція, тягне за собою накладення штрафу у розмірі до п'яти відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. Якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу Антимонопольного комітету України не надав відомостей про розмір доходу (виручки), тоді штраф накладається у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Тривалість усієї процедури звернення до Антимонопольного комітету та винесення ним обов’язкового до виконання рішення (про визнання факту недобросовісної конкуренції; припинення недобросовісної конкуренції; офіційне спростування за рахунок порушника поширених ним неправдивих, неточних або неповних відомостей; накладання штрафів; закриття провадження у справі) складає близько 3 місяців.

Перевагами даного шляху є досить невеликий період часу та його дієвість, оскільки рішення Антимонопольного комітету України у справах про недобросовісну конкуренцію є обов'язковими для виконання.

2. Захист порушених прав в судовому порядку. Це передбачено як ст.ст. 3, 16 ЦКУ так і ст. 24 ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції». Конкретних строків розгляду справи в суді немає, так як все буде залежати від дій сторін процесу, зокрема Відповідачів, а також дій самого судді.

Відповідно до законодавства України за незаконне використання об’єктів промислової власності передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Згідно ст. 51-2 Кодексу про адміністративні правопорушення, незаконне використання об’єкта права інтелектуальної власності, привласнення авторства на такий об’єкт або інше умисне порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом, - тягне за собою накладення штрафу від десяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, які призначені для її виготовлення.

Стаття 177 Кримінального кодексу України передбачає, що за незаконне використання промислового зразка, привласнення авторства на них, або інше умисне порушення права на ці об’єкти, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, - караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією та знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення.

Однак, перш ніж звертатись до суду, слід все ж таки скористатись можливістю претензійної роботи до суб’єктів, що порушують Ваші права. З одного боку це може забезпечити економію Ваших заощаджень, а з іншого виключити подальше звернення до суду.

Даний шлях не обмежений в часових рамках і є доволі клопітким, оскільки може включати затяжні судові засідання, які можуть до того ж неодноразово переноситись, а також окрім розгляду в суді загальної інстанції, може розглядатись в апеляційному та касаційному порядку. Варто відмітити і його фінансову затратність, оскільки справи, що стосуються об’єктів інтелектуальної власності, потребують призначення судової експеритизи.

3. Захист права через органи Державної митної служби України (далі Держмитслужби). Здійснюється шляхом внесення товарів, що містить об’єкти промислової власності до митного реєстру. Даними діями Ви зможете запобігти незаконному переміщенню через митний кордон України товарів, що включають об’єкти промислової власності, права на які належать безпосередньо Вам. Для цього необхідно подати заявку встановленого зразка до Держмитслужби.

Заява та додані до неї матеріали розглядаються спеціалізованим підрозділом Держмитслужби у строк не більше 30 робочих днів з дати подання Заяви. У разі відповідності поданих Заяви й матеріалів, доданих до неї, встановленим вимогам спеціалізований підрозділ здійснює реєстрацію відповідного об’єкта права інтелектуальної власності у митному реєстрі шляхом внесення інформації в електронному вигляді до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України.

У випадку виявлення ознак порушення належних Вам прав інтелектуальної власності щодо товарів, пред'явлених до митного контролю та митного оформлення, їх митне оформлення призупиняється, товари підлягають розміщенню на складах тимчасового зберігання або на складах митних органів, а Вам надсилається відповідне повідомлення, з метою вирішення питання порушення Ваших прав на товари, що містять об’єкти інтелектуальної власності. Це можна зробити через суд, подавши позовну заяву та отримавши відповідну ухвалу суду про порушення провадження в справі, на основі якої митний орган продовжує термін зупинення митного оформлення цього товару до прийняття судового рішення, або самостійно, домовившись з імпортером контрафактних товарів.

Перевагами звернення до Держмитслужби з метою захисту прав на об’єкти промислової власності є контроль за ввезенням контрафактних товарів на територію України і відносно короткі строки внесення товарів, що містять об’єкти промислової власності до митного реєстру. Однак даний шлях має і недоліки, до яких належить складність самої процедури внесення товарів, що містять об’єкт до митного реєстру та відносно невелика користь, оскільки все залагоджувати доведеться Вам самим, так як згідно з п. 4 ст. 11 Митного кодексу України завданням митних органів є сприяння захисту інтелектуальної власності учасників зовнішньоекономічних зв’язків, а не безпосередньо захист.

Наведені шляхи захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності можна використовувати як поодиноко, так і комплексно. Все буде залежати від конкретної ситуації і масштабів порушення та нанесеної шкоди. Однак, якби там не було, слід пам’ятати, що в будь-який момент всі аргументи, що є на перший погляд досить доказовими і свідчать в вашу сторону, можуть зіграти з вами злий жарт і повернутись проти вас. Адже під сумнів можуть бути поставлені охоронні документи на об’єкти промислової власності (свідоцтва, патенти) якими ви володієте. Тому перш ніж рухатись описаними вище шляхами, захищаючи, таким чином, набуті вами права на об’єкти промислової власності, варто ґрунтовно проаналізувати достатність і неоспорюваність прав якими ви володієте та відсутність порушень прав другої сторони з вашого боку.


Юлія Лахай, юрист компанії IPStyle