Реклама як прояв недобросовісної конкуренції


реклама, слоган, торгова марка
На сьогодні реклама розглядається як двигун торгівлі і разом з тим найбільш дієвий засіб конкурентної боротьби. Саме таке призначення сприяє частим випадкам зловживань у її використанні, стимулює підприємців конкурувати шляхом омани споживачів замість того, щоб пропонувати продукцію більш високої якості та за більш низькими цінами.

Неодноразово органи Антимонопольного комітету України (далі - АМКУ) визнавали недобросовісною конкуренцією рекламу, в якій використовувались словосполучення чи фрази, що є складовою частиною зареєстрованої торговельної марки. Здавалося б, у таких випадках, охоронний документ мав би стати вагомим аргументом на користь правомірності використання бізнесменами відповідної сукупності слів у рекламі товарів чи послуг, для яких відповідна марка була зареєстрована. Однак це не так. Згідно ст. 17 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва, тобто використовувати власну торговельну марку, не порушуючи при цьому права третіх осіб. Для прикладу, якщо Ви є власником торговельної марки “Від Бога – людям!”, і будете використовувати її як частину лозунгу “Білоцерківське борошно від Бога — людям” у рекламі борошна, то таким чином Ви порушуватимете права третіх осіб, вводячи в оману споживачів. Адже рекламне твердження про те, що дане борошно є від Бога містить ризик введення споживачів в оману через об’єктивну неможливість підтвердити його правдивість результатами досліджень, особливо у режимі реального часу поширення реклами.

Тому при використанні торговельних марок варто бути досить обережними, щоб через необдумане використання в рекламі потім не довелось сплачувати штрафи за недобросовісну конкуренцію. Для цього ст. 14 Закону України «Про захист економічної конкуренції», передбачена можливість суб’єктів господарювання звертатись до АМКУ за наданням висновків, чи вводить в оману реклама, яка перебуває на стадії розробки або знаходиться в обігу. На підставі такого звернення АМКУ надаються відповідні висновки підприємцям у формі рекомендаційних роз'яснень щодо відповідності їхніх дій положенням ст. 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

Юлія Лахай, юрист компанії IPStyle


Якщо Вас зацікавила дана стаття, Вам також можуть бути цікаві:
Ефективні юрисдикції для розміщення об'єктів інтелектуальної власності
Інтелектуальна безпека медичного бізнесу
Копіювання зовнішнього вигляду виробу як неправомірне використання ділової репутації
Важливість охорони нових сортів рослин
Інвестиції в інтелектуальну власність