Ефективні юрисдикції для розміщення об'єктів інтелектуальної власності


При реєстрації прав інтелектуальної власності нерідко виникає питання вибору юрисдикції, яка б оптимально поєднувала високий рівень правового захисту і сприятливий режим оподаткування прав інтелектуальної власності.

За останні десятиліття уряди деяких країн ЄС розробили спеціальні пільгові режими оподаткування прав інтелектуальної власності, щоб уникнути втрат об'єктів інтелектуальної власності в офшорні безподаткові юрисдикції. Бельгія, Франція, Нідерланди, Великобританія та Кіпр пропонують спеціальні режими, кожен з яких має свої особливості, які необхідно враховувати.
На даний момент найбільш ефективний режим надає Кіпр. З 1 січня 2012р. Кіпр ввів новий режим оподаткування прав інтелектуальної власності, який дозволяє знизити ефективну ставку оподаткування доходу у формі роялті до 2 % і менше.


Переваги режиму

80 % доходу у формі роялті, а також доходи від реалізації об'єктів інтелектуальної власності звільняються від оподаткування;
Ефективна ставка оподаткування 2 % і менше;
Дозволено перенесення збитків на наступні періоди;
Оподаткуванню підлягає сукупний дохід від об'єктів інтелектуальної власності, зменшений на витрати, пов'язані з отриманням такого доходу;
Період амортизації - 5 років.


Об'єкти інтелектуальної власності

Слід підкреслити, що Кіпр, в порівнянні з іншими юрисдикціями, включає найширший перелік об'єктів інтелектуальної власності, який потрапляє під дію режиму: торгові марки / товарні знаки, промислові зразки / моделі, патенти, доменні імена, ноу-хау, програмне забезпечення, секретні формули, незавершені роботи з досліджень і розробок (R &D), реєстри, права, пов'язані з науковими, літературними чи художніми творами, інші промислові та комерційні права.
Також необхідно відзначити, що під дію режиму потрапляють придбані об'єкти інтелектуальної власності, що дозволяє переводити об'єкти інтелектуальної власності, спочатку зареєстровані в інших юрисдикціях, на Кіпр .
У зв'язку з впровадженням нового податкового режиму на Кіпрі була посилена правова база захисту інтелектуальної власності, яка в даний час забезпечує захист об'єктів інтелектуальної власності та гарантує охорону результатів інтелектуальної діяльності на місцевому, європейському та міжнародному рівнях.


Торгові марки. Товарні знаки. Промислові зразки

Захист торгових марок, товарних знаків і промислових зразків на Кіпрі можлива на 3-х рівнях:
реєстрація на національному рівні відповідно до законодавства Кіпру;
захист на території всього ЄС згідно з постановами ЄС «Про товарні знаки ЄС» 2009 р. і «Про промислові зразки ЄС» , 2001 р.
світовий захист торгових марок, товарних знаків і промислових зразків згідно з ратифікованою Кіпром Паризької конвенції з охорони промислової власності, що адмініструється Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ), а також Мадридського протоколу.


Патенти

Захист винаходів передбачений на місцевому, європейському та міжнародному рівнях за допомогою:
отримання національного свідоцтва про реєстрацію патенту (видається Департаментом реєстрації компаній);
отримання Європейського патенту від Європейського патентного бюро;
отримання міжнародного патенту згідно з Договором про міжнародну патентну кооперацію, адмініструються Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ).


Авторські права

Згідно із законодавством Кіпру захист здійснюється:
на національному рівні відповідно до Закону «Про захист інтелектуальної власності»;
згідно Бернською конвенцією про захист літературних і художніх творів, регулюючої широкий перелік прав інтелектуальної власності, включаючи комп'ютерні програми, яка гарантує всім учасникам Конвенції захист від проходження додаткових реєстраційних процедур на національному рівні.

Зазначені в статті особливості нового податкового режиму на Кіпрі в сукупності з загальними характеристиками Кіпру як юрисдикції з однією з найнижчих серед європейських країн податкових ставок на прибуток, дивіденди і широку мережу договорів про уникнення подвійного оподаткування, роблять дану юрисдикцію провідною в галузі реєстрації об'єктів права інтелектуальної власності.

Статтю підготували наші партнери,
патентно-юридична компанія EXSUS LAW


Якщо Вас зацікавила дана стаття, Вам також можуть бути цікаві:
Інтелектуальна безпека медичного бізнесу
Реклама як прояв недобросовісної конкуренції
Копіювання зовнішнього вигляду виробу як неправомірне використання ділової репутації
Важливість охорони нових сортів рослин
Інвестиції в інтелектуальну власність