Копіювання зовнішнього вигляду виробу як неправомірне використання ділової репутації


деловая репутация, защита внешнего вида
В умовах сьогодення ділова репутація є важливим активом будь-якого підприємця, що визначає його позицію на ринку та формується роками клопіткої праці. Статус «ділової» вона отримала недарма, адже завойовується ділом.

Ділова репутація підсилює позиції виходу на нові ринки та дає значні конкурентні переваги, оскільки не піддається копіюванню з боку конкурентів і підвищує лояльність споживачів як до окремих видів продукції, так і до підприємства загалом.

Разом з тим, репутація є не лише престижем і положенням у ділових колах, а й практичною цінністю, яку можна ефективно використовувати під час здійснення господарських операцій. Зокрема, згідно п. 1 ст. 1116 ЦК України вона може виступати предметом договору комерційної концесії.

У силу великої значимості ділової репутації для підприємця, досить частими стали випадки її незаконного використання конкурентами.

Відповідно до Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції” неправомірним використанням ділової репутації є:
 • неправомірне використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання;
 • неправомірне використання товару іншого виробника;
 • копіювання зовнішнього вигляду виробу;
 • порівняльна реклама.

 • Доволі поширеним явищем на сьогодні є незаконне використання ділової репутації саме через копіювання зовнішнього вигляду виробу. Це спричинено простотою у реалізації таких дій, важкістю їх виявлення та доведення.

  Зовнішній вигляд товару є результатом творчої діяльності виробника. Через надання товару нової оригінальної форми, малюнку, кольорової гами тощо, що визначають зовнішній вигляд товару, підприємець намагається виділити його із загальної маси схожих виробів, забезпечуючи при цьому його належну якість. На досягнення бажаного результату розробник витрачає значні інтелектуальні та фінансові ресурси, які разом із авторитетом на ринку можуть бути втрачені за рахунок копіювання зовнішнього вигляду цього товару недобросовісним конкурентом.

  Згідно норм законодавства, що стосуються недобросовісної конкуренції, а саме ч. 5 ст. 33 Господарського кодексу України та ст. 6 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», копіюванням зовнішнього вигляду виробу є відтворення зовнішнього вигляду виробу іншого суб'єкта господарювання і введення його у господарський обіг без однозначного зазначення виробника копії, що може призвести до змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання. При цьому не вважається неправомірним копіювання зовнішнього вигляду виробу або його частин, якщо таке копіювання обумовлено виключно їх функціональним застосуванням. Тобто, на законодавчому рівні суб’єкт господарювання захищений від “змішування” зовнішнього вигляду його виробів з іншими. Однак тут існує одне “але”. Згідно нашого законодавства підприємець захищений від “змішування” у тому випадку, якщо він не є власником охоронного документа на об'єкт права інтелектуальної власності. Так як мова йде про зовнішній вигляд виробу, який охороняється патентом на промисловий зразок, то у випадку якщо виробник, що створив оригінальну упаковку і запатентував її, виявить на ринку упаковку ідентичну своїй, для усунення такого правопорушення він не зможе скористатись ст. 6 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», оскільки в даному випадку вона буде недієвою. В цій ситуації, дії копіювальника не будуть розцінюватись як недобросовісна конкуренція. Захист прав виробника упаковки буде базуватись на підставі порушення його прав як власника патенту на промисловий зразок, що належить до компетенції суду і ніяк не стосується Антимонопольного комітету та законодавства про недобросовісну конкуренцію.

  Відповідно до Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” право власності на промисловий зразок підтверджується патентом, який надає власникові виключне право використовувати промисловий зразок на свій розсуд і право забороняти іншим особам використовувати його без свого дозволу.

  Згідно ст. 1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» промисловим зразком є результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання. Для конкретизації даної статті варто зазначити, що промисловий зразок - це художньо-конструкторське оформлення виробу, що визначає його зовнішній вигляд. Тобто саме зовнішній вигляд виробу є промисловим зразком, а форма, малюнок, розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд виробу є не що інше, як об’єкти промислового зразка. Разом з тим, варто також зауважити, що згідно законодавства України не всі результати творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання охоплюються поняттям промисловий зразок. Зокрема, не можуть одержати правову охорону як промисловий зразок:
 • об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм);
 • промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди;
 • друкована продукція як така;
 • об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних до них речовин тощо.

 • На сьогодні наше законодавство щодо промислових зразків надає власнику промислового зразка виключне право перешкоджати його неправомірному використанню, в тому числі забороняти таке використання. Це зокрема закріплено в ст. 464 ЦК України.

  Однак, будучи власником патенту на промисловий зразок, необхідно мати на увазі, що в силу того, що такий патент отримується лише за результатами проведення формальної експертизи, під відповідальність його власника і не перевіряється на новизну, він може бути визнаний недійсним у випадку доведення того, що він не є новим.

  Юлія Лахай, юрист компанії IPStyle


  Якщо Вас зацікавила дана стаття, Вам також можуть бути цікаві:
  Ефективні юрисдикції для розміщення об'єктів інтелектуальної власності
  Інтелектуальна безпека медичного бізнесу
  Реклама як прояв недобросовісної конкуренції
  Важливість охорони нових сортів рослин
  Інвестиції в інтелектуальну власність