Особливості реєстрації авторського права в сфері програмного забезпечення


Комп’ютерні програми (програмне забезпечення, ПЗ) є одним з найскладніших об’єктів авторського права. Український законодавець визначає ПЗ як набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп'ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату. Таким чином, ПЗ являє собою результат інтелектуальної діяльності його творців (авторів), що згідно з законодавством (ст. 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права») відноситься до об’єктів авторського права.

Авторське право на ПЗ виникає з моменту його створення, тобто з того моменту, коли ідея у автора-програміста перетворилася в систему символів. Строк дії авторського права триває протягом всього життя автора, і після його смерті — протягом 70 років. Особа, яка володіє авторськими правами, з метою повідомлення про це, може використати: знак охорони авторського права, який розміщується на кожному екземплярі твору і виглядає як © (символ копірайту «сopyright»), ім’я власника і рік першої публікації твору.

Авторське право виникає з моменту створення ПЗ і не потребує обов’язкової реєстрації. Проте, практика показує, що сьогодні питання про авторство програм є актуальним. Реєстрація авторських прав надає багато переваг, наприклад: спрощує передачу прав на ПЗ; полегшує процес визначення авторства у випадку виникнення спорів, а також переоформлення авторського права у спадок. Крім того, реєстрація авторського права є бажаною для постановки ПЗ на баланс підприємства.

В Україні реєстрацію авторського права здійснює Державна служба інтелектуальної власності. Для реєстрації необхідно подати:
- заяву встановленого зразка;
- вихідний код (фрагменти вихідного коду) програми в обсязі, необхідному для її ідентифікації;
- інструкцію з використання програми.

Строк реєстрації авторського права становить 2 місяці.

Багато авторів турбуються про необхідність повторної подачі документів на реєстрацію авторського права у випадку доопрацювання попередньої версії комп’ютерної програми. Якщо зміни, що були внесені до програми є незначними, то повторна подача документів не вимагається. Автору необхідно доказати, що доопрацювання базується на старій, раніше зареєстрованій версії ПЗ.

В Російській Федерації реєстрація авторського права на ПЗ також можлива і здійснюється Федеральним інститутом промислової власності. Не зважаючи на положення Бернської конвенції, згідно з якими держави-учасниці надають громадянам інших держав-учасниць ті ж самі права, що і своїм громадянам, багато російських компаній більш охоче сплачують винагороду (роялті) авторам на основі документу, що підтверджує реєстрацію авторського права в РФ.


Якщо Вас зацікавила дана стаття, Вам також можуть бути цікавими:
Авторські права: примітки для програміста (частина 1)
Авторські права: примітки для програміста (частина 2)
Авторські права: примітки для програміста (частина 3)