17 СЕРП 2016


Семінар комітету UBA "Патентування винаходів у галузі біотехнології", спікер - Марія Ортинська

16 серпня, у рамках засідання комітету Асоціації правників України (UBA) з фармацевтичного права відбулося обговорення теми патентування у галузі біотехнологій. Спікером заходу виступила директор компанії IPStyle Марія Ортинська.

Навколо теми патентування у біотехнологічній сфері точиться багато спорів та дискусій, і семінар UBA виявився першим заходом, на якому юристи IPStyle заговорили на цю специфічну та неординарну тему. Марія Ортинська розповідала про можливості патентування біотехнічних рішень, переваги та недоліки захисту патентом, наводила приклади патентів, виданих в Україні, США та Європейському Союзі. Велика увага приділялася розгляду виданих патентів на біотехнічні рішення та судових спорів навколо них. Вони не тільки викликали в свій час резонанс у суспільстві, але й мали рішучий вплив на становлення судової та патентної практики у всьому світі, а також нормотворчість у цій сфері. Серед патентів, що розглядалися під час семінару - патент на онкомишу, Т-лімфоцити та бактерію.

Марія Ортинська зазначила, що суспільство завжди неоднозначно сприймало винахідницьку діяльність, пов'язану з маніпуляціями з біологічним матеріалом, в особливості, якщо мова йде про людські клітини. Так, українським законодавством встановлюється, що методи клонування людини, а також методи, пов'язані з використанням людських ембріонів не є патентоспроможніми. Але питання відповідності патенту принципу моралі та публічного порядку залишається актуальним, і грані іноді дуже тонкі.