21 ЧЕРВ 2016


Огляд останніх законодавчих ініціатив та тенденцій в Україні, що стосуються сфери інтелектуальної власності

Головна законодавча тенденція та напрямок для України не тільки в сфері інтелектуальної власності, але і в усіх інших законодавчих сферах - адаптація законодавства України до законодавства Європейського союзу. У зв’язку з цим, велика кількість законопроектів зараз розробляється та розглядається Верховною радою. Вашій увазі представляємо стислий аналіз останніх законопроектів, які, на нашу думку, передбачають найбільш суттєві зміни у сфері інтелектуальної власності, та, у разі набуття чинності, істотно вплинуть на правове регулювання.

Законодавчі ініціативи в Україні, що пов'язані зі сферою інтелектуальної власності

 • в сфері судоустрою України:
  ✎ 2 червня 2016 року Проект Закону № 4734 “Про судоустрій та статус суддів” був прийнятий Верховною Радою. Наразі очікується його підписання Президентом.

  Одним з положень Закону передбачається створення у системі судоустрою нового вищого спеціалізованого суду як суду першої інстанції з розгляду визначених категорій справ, а саме Вищого суду з питань інтелектуальної власності, перегляд рішень якого буде здійснюватися Верховним Судом України. Крім того, Закон передбачає створення у Касаційному господарському суді палати захисту прав інтелектуальної власності. В законі визначені спеціальні вимоги до судді Вищого суду з питань інтелектуальної власності, яким може бути особа, що пройшла кваліфікаційне оцінювання і має досвід роботи в сфері захисту інтелектуальної власності.

  ✎ В той же час (02 червня 2016 року) був прийнятий законопроект № 3524 від 25.11.2015 (із доопрацюваннями та змінами в редакції від 26.01.2016 року) “Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)”.

  Однією із ключових новел вже прийнятого закону є впровадження так званої “монополії адвокатів” на представництво інтересів осіб в судах України, а також на захист від кримінального обвинувачення. Вказане положення направлене на підвищення якості представництва особи в суді.
  Представництво інтересів осіб виключно адвокатами буде запроваджуватися поступово: у Верховному Суді та судах касаційної інстанції здійснюватиметься — з 1 січня 2017 року; у судах апеляційної інстанції – з 1 січня 2018 року; у судах першої інстанції – з 1 січня 2019 року.
  Прийнятий закон направлений на підпис Президенту України.

 • в сфері захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон:
  ✎ У ВРУ був зареєстрований Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України № 4614 від 06.05.2016 р.

  Проектом Закону пропонується:
  - розширити перелік об’єктів права інтелектуальної власності, захист яких здійснюватиметься під час переміщення товарів через митний кордон України. Так, Митний кодексом України в чинній редакції вказаний захист поширюється на об’єкти авторського права і суміжних прав, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення (зазначення походження товарів) та сорти рослин. Згаданим законопроектом пропонується віднести до вказаного переліку також фірмові найменування та компонування (топографії) інтегральних мікросхем;
  - надати нове визначення термінам “товари, що порушують права інтелектуальної власності”, “контрафактні”, “піратські” товари тощо. Якщо в чинній редакції Митного кодексу України надано визначення лише поняттю “контрафактні товари”, то законопроектом дається загальне визначення поняттю “товари, що порушують права інтелектуальної власності”, яке включає контрафактні, піратські товари та інші товари, що порушують права інтелектуальної власності. Надано визначення кожному із зазначених понять та більш детальне та повне визначення поняття “контрафактні товари” (в порівнянні із чинним визначенням);
  - розширити коло осіб, які можуть звернутися за захистом прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України (а саме, окрім власника товарів, таке право надається і уповноваженій ним особі);
  - розширити перелік митних режимів, при поміщені у які до товарів застосовуються заходи захисту прав інтелектуальної власності до наступних: митні режими імпорту, реімпорту, експорту, реекспорту, тимчасового ввезення, тимчасового вивезення, митного складу, вільної митної зони, переробки на митній території, переробки за межами митної території;
  - не застосовувати заходи щодо захисту прав інтелектуальної власності до так званого “паралельного імпорту” та до товарів, що переміщуються через митний кордон України у митному режимі транзиту;
  - посилити заходи щодо запобігання та протидії переміщенню контрафактних товарів у міжнародних поштових відправленнях або міжнародних експрес-відправленнях, зокрема шляхом запровадження особливого порядку знищення невеликих партій товарів, щодо яких існує підозра у порушенні прав інтелектуальної власності;
  - запровадити можливість дострокового випуску товарів (митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності) за заявою власника зупинених товарів. Рішення про випуск товарів, які були зупинені на митному кордоні приймає керівник органу доходів і зборів за умови дотримання певних умов, в тому числі наявності документального підтвердження досягнення згоди між правовласником та власником товарів (які було зупинено) щодо їх дострокового випуску.

  Прийняття Проекту Закону, який розроблений на виконання зобов’язань щодо наближення митного законодавства у сфері інтелектуальної власності до законодавства ЄС, дозволить привести національну систему захисту прав інтелектуальної власності у процесі зовнішньоекономічної діяльності у відповідність до Регламентів ЄС, сприятиме підвищенню рівня із запобігання та протидії переміщенню через митний кордон товарів, що порушують права інтелектуальної власності.

 • в сфері авторського права:
  ✎ 04 травня 2016 року на розгляд ВРУ був внесений Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо набуття, розпорядження та охорони авторського права та суміжних прав № 4579.
  Законопроектом передбачено:
  - усунення прогалин та колізій щодо створення, набуття та розпорядження правами інтелектуальної власності на службові твори та твори, створені в рамках виконання договорів за замовленням. Так, згідно положень законопроекту майнові права на службовий твір та твір, створений за замовленням належать автору, якщо інше не встановлено договором. Винятки із вказаного правила становлять комп'ютерні програми, бази даних та твори, створені автором у зв’язку з виконанням трудового договору із органом державної влади чи на замовлення органу державної влади, майнові права на які належать роботодавцю або замовнику, якщо інше не вказано договором між ними;
  - створення законодавчої бази для поширення на об'єкти авторського права та суміжних прав ліцензійних договорів на основі публічної пропозиції.
  Проект Закону розроблено на виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та окремих директив Європейського Парламенту та Ради в сфері авторського права та суміжних прав.

  ✎ у ВРУ був зареєстрований законопроект № 4629 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет”.

  Законопроект передбачає:
  - запровадження механізму припинення порушень авторського і (або) суміжних прав шляхом звернення до власника веб-сайту із скаргою, яка містить вимогу щодо видалення або унеможливлення доступу до цієї інформації, що порушує авторське право і (або) суміжні права в мережі Інтернет. Провайдер в свою чергу зобов'язаний заблокувати відповідні веб-сайти протягом доби, про що повідомити власника прав на відповідний контент. Саме розблокування веб-сайту буде тривати від 10 до 14 діб. Таким чином, роботу будь-якого веб-сайту можна буде офіційно зупинити як мінімум на 10 днів;
  - запровадження механізмів протидії повторним порушенням авторського права і (або) суміжних прав в мережі Інтернет, що передбачають: 1) право створити електронну базу із інформацією про порушення прав на веб-сайті та із даними про повторних порушників, що розміщували таку інформацію; та 2) обов'язок розмістити на власному веб-сайті правила протидії повторним порушенням авторського права і (або) суміжних прав. Однак, хто повинен розробити вказані правила в законопроекті не вказано;
  - впровадження відповідальності власників веб-сайтів, що забезпечують можливість розміщення на власних веб-сайтах інформації користувачами веб-сайтів, а також відповідальності інформаційних посередників за невиконання вимог щодо усунення порушень авторського права і (або) суміжних прав, якщо відповідні суб’єкти були повідомлені належним чином про такі порушення. Так, адміністративна відповідальність таких осіб передбачає накладення штрафу в розмірі від 500 до 2 тис. НМДГ;
  - можливість забезпечення доказів в Інтернеті нотаріусами на звернення зацікавлених осіб. Забезпечення доказів в Інтернеті здійснюється шляхом складення нотаріусом відповідного протоколу, що містить опис інформації, розміщеної в Інтернеті, та до якого додаються документи, в яких зафіксована інформація, розміщена в Інтернеті.

  Не дивлячись на певні кроки в підвищенні рівня регулювання сфери інтелектуальної власності в Україні, минулого місяця офіс Торгового представництва США залишив Україну в списку країн, що порушують права на інтелектуальну власність, так званому списку Priority Watch List. Таким чином, прийняття вищезазначеного законопроекту дозволить впровадити ефективні механізми боротьби з Інтернет-піратством, механізми притягнення до відповідальності осіб, що сприяють відповідним порушенням, та сприятиме адаптації законодавства України у сфері інтелектуальної власності до права ЄС та положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 10 травня 2016 року. В даний час відбувається активне обговорення даного законопроекту в ЗМІ та інтернет-ресурсах. Здебільшого наголошується на необхідності прийняття такого законопроекту, хоча і з подальшим доопрацюванням.


  Автор огляду
  Оксана Падох, юрист IPStyle.